Kế hoạch tổ chức
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐBSCL NĂM 2018
I. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
- Khơi gợi tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng khu vực ĐBSCL
- Tìm kiếm những ý tưởng hoặc những dự án có tính đổi mới sáng tạo, khuyến khích các cá nhân/nhóm mạnh dạn khởi nghiệp, hỗ trợ thực tế và hiệu quả những ý tưởng kinh doanh, những dự án khởi nghiệp có tính khả thi phát triển bền vững.
- Liên kết các địa phương ở khu vực ĐBSCL trong việc xây dựng tinh thần khởi nghiệp chung, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng tham gia cuộc thi, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tốt cho cộng đồng và người dân ĐBSCL.     
- Tạo cơ hội để thanh niên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tìm kiếm phát hiện những ý tưởng, dự án hay có giá trị phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng ĐBSCL, qua đó kết nối giữa các dự án khả thi với các nhà đầu tư, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Số lượng hồ sơ dự thi 200 bộ (tăng gấp đôi so với năm 2017).
- Thu hút sự tham gia của 8/12 tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL (tăng gấp đôi so với năm 2017).
- Thu hút tối thiểu 10 dự án về công nghệ IoT tham gia (năm 2017 có 02 dự án).
- Kết nối đầu tư tối thiểu 10 dự án vào Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (KVIP).
- Hỗ trợ kết nối thành công cho 20 startup với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, doanh nghiệp để hỗ trợ, triển khai dự án trên thực tế.
- Hỗ trợ tối thiểu cho 10 start-up tham gia không gian làm việc chung (co-working space) của VCCI Cần Thơ.
- Tìm kiếm, phát hiện các startup tốt để kết nối và giới thiệu các cuộc thi quốc tế và các nhà đầu tư quốc tế.
II. Đơn vị tổ chức
- Đơn vị Chủ trì và thực hiện chính: VCCI Cần Thơ.
- Đồng hành và phối hợp thực hiện: Các thành viên mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL.
- Cơ quan phụ trách chính hoạt động khởi nghiệp tại các tỉnh/ thành không tự tổ chức được cuộc thi.
III. Đối tượng và điều kiện tham gia
3.1. Đối tượng tham gia
Đối tượng tham gia gồm có 02 nhóm: các ý tưởng chưa triển khai trên thực tế và dự án đã triển khai thực tế. Trong đó sẽ ưu tiên kêu gọi vận động 04 nhóm lĩnh vực sau tham gia: Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT); Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Giải pháp kinh doanh.
3.1.1. Nhóm ý tưởng chưa triển khai thực tế
 1. Các đối tượng có ý tưởng khởi nghiệp khả thi (nhưng chưa triển khai thực tế), không giới hạn độ tuổi, không phân biệt giới tính, trình độ, nghề nghiệp, hiện đang sinh sống và làm việc tại ĐBSCL.
 2. Cá nhân/nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 thành viên) không giới hạn số lượng ý tưởng khi đăng ký tham gia.
3.1.2. Nhóm dự án đã triển khai thực tế
 1. Các dự án kinh doanh đã triển khai thực tế, phải có sản phẩm demo trước Hội đồng ban giám khảo, không giới hạn độ tuổi, không phân biệt giới tính, trình độ, nghề nghiệp, hiện đang sinh sống và làm việc tại ĐBSCL.
 2. Dự án có thể đã thành lập Doanh nghiệp (thời hạn dưới 2 năm) hoặc chưa thành lập Doanh nghiệp.
 3. Cá nhân/nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 thành viên) không giới hạn số lượng dự án/ý tưởng khi đăng ký tham gia.
IV. Hội đồng giám khảo và Ban thư ký
4.1. Thành phần hội đồng giám khảo
Thực tế qua 02 năm tổ chức, số lượng hồ sơ dự thi ngày càng tăng, thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Do vậy, nhằm đánh giá sâu sát hơn về nội dung hồ sơ của các thí sinh dự thi năm, 2018 sẽ chia hồ sơ dự thi thành từng nhóm, mỗi nhóm sẽ mời một chuyên gia chuyên ngành thuộc lĩnh vực đó để đánh giá đề án, ý tưởng của các thí sinh. Theo đó, cả 03 vòng sẽ có 01 Lãnh đạo VCCI Cần Thơ làm Trưởng ban giám khảo.
 1. Vòng 1: Hình thức dự thi xét tuyển; mỗi lĩnh vực sẽ mời 01 chuyên gia đánh giá tính khả thi của hồ sơ. Thành phần ban giám khảo dự kiến như sau:
- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thương Linh, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ IoT: TS. Nguyễn Đình Uyên – Giảng viên Trường Đại học Quốc Tế kiêm Giám đốc Kỹ thuật Công ty Giải pháp NN 5D.
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản: Ông Từ Minh Thiện, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Tp. HCM.
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ công nghệ thực phẩm: Ông Ưng Thế Lãm, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn XNK và Xúc tiến TM Toàn Cầu.
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ giải pháp kinh doanh: Ông Lưu Thanh Đức Hải, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ.
 
 1. Vòng 2
+ Hình thức thi: thi thuyết trình và phản biện trước Hội đồng BGK
+ Thời gian dự kiến: 11/10/2018 (Thứ Năm).
+ Số lượng hồ sơ dự kiến: 20 hồ sơ.
Mỗi lĩnh vực sẽ mời 01 chuyên gia đánh giá chuyên môn, 01 chuyên gia đánh giá tính khả thi về tài chính. Thành phần ban giám khảo dự kiến như sau:
- Trưởng ban: PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ.
- Chuyên gia đánh giá về tài chính: Bà Nguyễn Thị Thương Linh – Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ.
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ IoT: TS. Nguyễn Đình Uyên – Giảng viên Trường Đại học Quốc Tế kiêm Giám đốc Kỹ thuật Công ty Giải pháp NN 5D.
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản: Ông Từ Minh Thiện, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Tp. HCM.
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ công nghệ thực phẩm: Ông Ưng Thế Lãm, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn XNK và Xúc tiến TM Toàn Cầu.
- Chuyên gia đánh giá hồ sơ giải pháp kinh doanh: PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ.
 1. Vòng 3
Mời tất cả 6 thành viên Ban giám khảo vòng 2 tham gia chấm điểm và phản biện.
4.3. Quy trình đánh giá hồ sơ
Quy trình đánh giá hồ sơ của các thí sinh dự thi gồm có các bước sau:
 1. Vòng 1
Bước 1: Tổ thư ký nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổ thư ký chủ động liên hệ, đề nghị các thí sinh bổ sung hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành tổng hợp thông tin.
Bước 2: Tổ thư ký chuyển hồ sơ đến trưởng ban giám khảo và đề xuất phân loại hồ sơ cho từng giám khảo chuyên môn.
Bước 3: Sau khi có kết quả, Tổ thư ký tổng hợp và gửi kết quả đến Trưởng ban giám khảo quyết định
Bước 4: Tổ thư ký thông báo kết quả các thí sinh vào vòng 2
 
 
 1. Vòng 2.
Bước 1: Tổ thư ký nhận hồ sơ đạt giải cao từ các tỉnh gửi về và các hồ sơ thí sinh đậu vòng 1.
Bước 2: Tổ thư ký chuyển hồ sơ đến trưởng ban giám khảo, giảm khảo đánh giá về tài chính và các giám khảo chuyên môn.
Bước 3: Tổ chức họp hội đồng đánh giá hồ sơ các thí sinh
Bước 4: Tổ thư ký thông báo kết quả các thí sinh vào vòng chung kết
 1. Vòng 3.
Các giám khảo đánh giá hồ các thí sinh đã bổ sung sau khi kết thúc vòng 2 và trình bày trực tiếp trước Hội đồng giám khảo.
V. Nội dung và tiến độ thực hiện
Tiếp nối kết quả của cuộc thi khởi nghiệp năm 2016 và năm 2017, năm nay VCCI Cần Thơ tổ chức cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2018 với thời gian và nội dung công việc dự kiến như sau:
STT Thời gian Nội dung công việc Kết quả mong đợi
1 01/04 - 18/05 Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự trù cho cuộc thi khởi nghiệp năm 2018
- Hoàn thiện hồ sơ dự thi cho thí sinh (phiếu đăng ký, mẫu ý tưởng/đề án đăng ký tham gia, thể lệ cuộc thi).
- Hoàn thiện thiết kế và in ấn Brochure, băng rôn, hồ sơ mời tài trợ cho cuộc thi.
- Xây dựng nội dung chương trình làm việc với các địa phương khu
vực ĐBSCL.
Kế hoạch, dự trù được duyệt trước ngày 18/5
  24/5 Tổ chức họp báo công bố thông tin cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2018.
Thành phần:
- Lãnh đạo VCCI Cần Thơ
- Thành viên mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL
- 20 báo đài tại Tp Cần Thơ và trong khu vực.
 
  18-25/5 Soạn công văn gửi các đơn vị đề nghị phối hợp:
- Bạc Liêu, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng: VCCI Cần Thơ phối hợp với thành viên mạng lưới khởi nghiệp tại địa phương tổ chức 01 buổi tuyên truyền cuộc thi tại địa phương. Khách mời: Giảng viên, sinh viên từ Trường Đại học, Đoàn thanh niên, các cán bộ công chức nhà nước, người lao động đang làm việc tại các Doanh nghiệp.
- Các địa phương còn lại: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang: đến làm việc trực tiếp với Trường Đại học và Sở Kế hoạch – Đầu tư tại địa phương.
 
4 28/5 – 08/6 Tổ chức đoàn đến làm việc trực tiếp các địa phương
Tổ chức vận động tại các địa phương
(đính kèm lịch trình chi tiết)
Các địa phương hưởng ứng, tích cực ủng hộ, tham gia
 
5 24/5 – 24/8 - Nhận hồ sơ dự thi
- Phối hợp với các địa phương đôn đốc gửi hồ sơ dự thi về VCCI Cần Thơ.
- Kiểm tra hồ sơ, nhập hồ sơ
Chất lượng và số lượng hồ sơ cao hơn năm 2017
 
 
- Hoàn thành việc nhập hồ sơ
6 25/8 – 7/9 - Chuyển hồ sơ cho ban giám khảo đánh giá vòng 1 - Hoàn việc chấm kết quả vòng 1
7 7/9 – 12/9 Thông báo kết quả và tổ chức khóa đào tạo về lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng thuyết trình cho các thí sinh - Có tối thiểu 2/3 thí sinh tham dự
  18,19/9 Tổ chức 2 khóa đào tạo “Kỹ năng thuyết trình” và “Lập kế hoạch kinh doanh” cho các thí sinh vào vòng 2 của cuộc thi  
8 20/9-03/10 - Các thí sinh hoàn thiện hồ sơ và gửi về ban tổ chức
- Nhận hồ sơ đạt giải cao từ các tỉnh gửi về
- Nhập hồ sơ thí sinh từ các tỉnh gửi về và bổ sung hồ sơ thí sinh tham gia vòng 2
- Hoàn thành việc nhận hồ sơ từ các thí sinh.
  04/10 Gửi bài của thí sinh cho Hội đồng Ban Giám khảo  
9 11/10 Tổ chức thi Vòng 2 (thuyết trình và phản biện trước hội đồng BGK) Thông báo các thí sinh vào vòng chung kết trong ngày.
10 12-15/10 - Thông báo các thí sinh vào vòng chung kết
- Chuẩn bị tổ chức vòng chung kết cuộc thi
- Thông báo đầy đủ cho các thí sinh
11 15/11/2018 Chung kết cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2018
12 16/11 – 28/12 Kết nối thí sinh với các cơ quan, tổ chức và thực hiện quyền lợi cho các thí sinh
 
Riêng đối với các tỉnh/ thành không tự tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, có đề nghị VCCI Cần Thơ phối hợp tổ chức tại địa phương sẽ căn cứ trên hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác với các tỉnh để thực hiện.
 1. Cơ cấu giải thưởng cấp vùng dự kiến:
* Giải ý tưởng
- Giải ý tưởng xuất sắc: 3.000.000 đ/giải
- Giải ý tưởng vì cộng đồng: 3.000.000 đ/giải
- Giải ý tưởng khả thi: 3.000.000 đ/giải
* Giải dự án
- 01 giải nhất trị giá: 20.000.000đ/giải
- 01 giải nhì trị giá: 15.000.000đ/giải
- 02 giải ba trị giá: 10.000.000đ/ giải
- 01 giải dự án tiềm năng: 7.000.000đ/giải
VI. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện sẽ thu từ nguồn UBND các tỉnh đóng góp và từ kêu gọi tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. (Đính kèm dự trù)
VII. Một nội dung đề nghị phối hợp các thành viên mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL
Đối với các địa phương: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, đề nghị thành viên mạng lưới khởi nghiệp phối hợp tổ chức và vận động sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, đoàn viên, thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp tham gia buổi họp giới thiệu về cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2018 và đăng ký tham gia cuộc thi.
Đối với các địa phương khác, thành viên mạng lưới khởi nghiệp sẽ là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai, tuyên truyền, vận động thí sinh tham gia cuộc thi.
Đối với các địa phương có tổ chức cuộc thi khởi nghiệp thì các thí sinh đạt giải tại địa phương sẽ vào thẳng vòng 2 Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2018, các thí sinh không đạt giải tại các cuộc thi tại địa phương vẫn có thể tham gia từ vòng 1 cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2018.
Đối với các dự án, thí sinh vào vòng chung kết sẽ là đầu mối hỗ trợ thí sinh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại cuộc thi.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2018, Kính trình Ban lãnh đạo xem xét.
11/06/2018 - Đã xem: 1669

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHÒNG XÚC TIẾN & KHỞI NGHIỆP
VCCI CẦN THƠ
Số 12 Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Phone: 0292 3 824 918 (106)
Fax: 0292 3 824 169
Email: Mekongstartupnetwork@gmail.com
Hotline: 0977 090 129 (Ms Mỹ Xuyên)

Dịch Vụ Cung Cấp

 Khóa đào tạo “Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng thuyết trình ” tại Cần Thơ Khóa đào tạo “Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng thuyết trình ” tại Cần Thơ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp cùng các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức khóa đào tạo “Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng thuyết trình ” tại Cần Thơ

Mentor trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo – hướng đi bền vững Mentor trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo – hướng đi bền vững

Để xây dựng và phát triển thành công hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp liên kết, hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để từng bước hoàn thiện các thành tố còn thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

AN GIANG - Tìm ý tưởng kinh doanh AN GIANG - Tìm ý tưởng kinh doanh

Trong khuôn khổ “Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2017”, tiếp nối thành công của Khóa đào tạo “Tìm ý tưởng kinh doanh và các thủ tục pháp lý cần thiết cho khởi sự doanh nghiệp” tại Cần Thơ, VCCI Cần Thơ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn tỉnh An Giang tổ chức khóa đào tạo

CẦN THƠ - Tìm ý tưởng kinh doanh CẦN THƠ - Tìm ý tưởng kinh doanh

Trong khuôn khổ “Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo “Tìm ý tưởng kinh doanh và các thủ tục pháp lý cần thiết cho khởi sự doanh nghiệp” dành cho các sinh viên, thanh niên của Thành phố Cần Thơ vào ngày 12/09/ vừa qua.