Tiền Giang tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Nhằm hỗ trợ lớp trẻ khởi nghiệp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 13/5/2021 về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.


 

Theo kế hoạch, việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sẽ được triển khai tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh. Thời gian triển khai thực hiện: Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Đối tượng được hỗ trợ, gồm: Học sinh, sinh viên (HSSV), học viên đang học tại các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; cán bộ quản lý, nhà giáo, người làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề ghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác hướng nghiệp tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về khởi nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích các trường trung cấp, cao đẳng xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo (bắt buộc hoặc tự chọn) phù hợp với thực tiễn từng đơn vị; mời các doanh nghiệp, giáo viên, viên chức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có doanh nghiệp giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệp về khởi nghiệp.

Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, kinh doanh để định hướng và tích lũy kinh nghiệm khi khởi nghiệp; lồng ghép nội dung các hoạt động này với Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh liên kết hoạt động với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp, cựu sinh viên,... để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích giáo viên, viên chức các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tiếp nhận HSSV thực tập, tham gia hoạt động dịch vụ; khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động có các yêu cầu, đặt hàng về kỹ thuật chuyên môn để HSSV có định hướng đổi mới, sáng tạo, xây dựng dự án thực hiện, ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp cho HSSV để phát hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp; kết nối, xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với HSSV và các doanh nghiệp.

Xây dựng Quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, các nhà tài trợ; hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ nguồn kinh phí thuộc Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

Theo www.khoinghiep.org.vn

18/06/2021 - Đã xem: 271

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHÒNG XÚC TIẾN & KHỞI NGHIỆP
VCCI CẦN THƠ
Số 12 Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Phone: 0292 3 824 918 (106)
Fax: 0292 3 824 169
Email: Mekongstartupnetwork@gmail.com
Hotline: 0977 090 129 (Ms Mỹ Xuyên)

Dịch Vụ Cung Cấp

Mentor trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo – hướng đi bền vững Mentor trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo – hướng đi bền vững

Để xây dựng và phát triển thành công hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp liên kết, hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để từng bước hoàn thiện các thành tố còn thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

AN GIANG - Tìm ý tưởng kinh doanh AN GIANG - Tìm ý tưởng kinh doanh

Trong khuôn khổ “Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2017”, tiếp nối thành công của Khóa đào tạo “Tìm ý tưởng kinh doanh và các thủ tục pháp lý cần thiết cho khởi sự doanh nghiệp” tại Cần Thơ, VCCI Cần Thơ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn tỉnh An Giang tổ chức khóa đào tạo

CẦN THƠ - Tìm ý tưởng kinh doanh CẦN THƠ - Tìm ý tưởng kinh doanh

Trong khuôn khổ “Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo “Tìm ý tưởng kinh doanh và các thủ tục pháp lý cần thiết cho khởi sự doanh nghiệp” dành cho các sinh viên, thanh niên của Thành phố Cần Thơ vào ngày 12/09/ vừa qua.